Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi ("Termini")

Pirms tīmekļa lapas  http://www.interlux.lv  lietošanas ("Pakalpojums"), ko sniedz  Interlux, SIA ("mēs" vai "mūsu") lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem ("Noteikumi", "Lietošanas Noteikumi").

Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana nozīmē, ka piekrītat šiem Noteikumiem un apņematies tos ievērot. Šie noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un jebkuru citu, kas piekļūst vai izmanto Pakalpojumu.

Piekļūstot un lietojot Pakalpojumu, jūs piekrītat šiem Lietošanas Noteikumiem. Ja jūs tiem nepiekrītat, pārtrauciet Pakalpojuma izmantošanu.

Pakalpojuma izbeigšana

Ja jūs pārkāpjat šos Noteikumus, mēs varam jebkurā laikā un jebkuru iemeslu dēļ, bez jebkādiem ierobežojumiem un bez brīdinājuma vai saistībām, atslēgt vai pārtraukt piekļuvi Pakalpojumam.

Visas Noteikumu saistības, kuras pēc savas būtības paliek spēkā arī pēc lietošanas pārtraukšanas, ieskaitot, bez ierobežojumiem, īpašuma tiesības, garantijas atrunas, kompensācijas un atbildības ierobežojumi, paliek spēkā arī pēc Pakalpojuma lietošanas pārtraukšanas.

Hipersaites uz citām tīmekļa lapām

Mūsu Pakalpojums var saturēt hipersaites uz trešo pušu tīmekļa lapām vai pakalpojumiem, kuri mums nepieder un kurus mēs nekontrolējam. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to saturu, privātuma politiku vai to pielietotajām praksēm. Ar turpmāko jūs apstiprināt un piekrītat, ka mēs neesam ne tieši, ne netieši atbildīgi par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem kas jums ir nodarīti vai iespējams nodarīti šādās vai saistībā ar šādām vietnēm vai to saturu, produktiem vai pakalpojumiem, kas tur vai caur tiem ir pieejami.

Mēs stingri iesakām jums iepazīties arī ar citu, trešo pušu tīmekļa lapu vai pakalpojumu lietošanas noteikumiem un privātuma politikām, ko apmeklējat.

Likumiskā pakļautība

Šie Noteikumi ir sagatavoti un tiek uzturēti atbilstoši  Latvijas likumdošanai, neatkarīgi no ar tiem konfliktējošām citām tiesību normām.

Mūsu nespēja nodrošināt kādu šo Noteikumu normu vai tiesību izpildi nenozīmē to atcelšanu. Ja kādu no šiem Noteikumiem LR tiesa atzīst par neatbilstošu un neizmantojamu, pārējie šo Noteikumu punkti paliek spēkā. Šie noteikumi satur pilnu līgumu starp mums attiecībā uz šo Pakalpojumu un aizstāj jebkādus ar šo Pakalpojumu saistītos iepriekš slēgtos līgumus.

Izmaiņas

Mēs paturam tiesības, pēc saviem ieskatiem šos Noteikumus modificēt vai mainīt jebkurā laikā. Būtisku izmaiņu gadījumā mēs mēģināsim jūs par tām brīdināt vismaz 30 dienas pirms to stāšanās spēkā. Katru izmaiņu būtiskums tiks pilnībā izvērtēts pēc mūsu ieskatiem. Turpinot izmantot mūsu pakalpojumu pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs piekrīta jaunajai noteikumu redakcijai. Ja jūs tiem nepiekrītat, tad lūdzam pārtraukt mūsu Pakalpojuma izmantošanu.

Kontakti

Ja jums rodas jelkādi jautājumi saistībā ar šiem noteikumiem, lūdzu kontaktējieties ar mums.

Noliktavu iela 9
Stopiņu pagasts
LV-2130 Ropažu novads
Latvija